Ontvlechting en sanering

Ontvlechting en sanering, twee ICT-vaktermen. Het zijn eigenlijk “gewone” Nederlandse woorden die door de ICT-wereld zijn geadopteerd. Blijkbaar was dat nodig. Neem bijvoorbeeld “ontvlechting”. Ontvlechten is alleen nodig als er sprake is van onwenselijke vervlechting. In de ICT raken zaken inderdaad nogal eens teveel met elkaar vervlochten doordat die zaken over de tijd, te haastig en op diverse manieren aan elkaar werden geknoopt. En dat gebeurt dan ook vaak herhaaldelijk en jaren achtereen, zodat de ongezonde situatie ontstaat waarin van delen van het geheel niemand helemaal begrijpt waarom het werkt zoals het werkt.

Het werkwoord “saneren” heeft louter betekenissen die nuttig zijn voor de ICT, zoals: opruimen, weer gezond maken, zuiveren en verbeteren. Maar we denken meestal aan deze betekenis: afbreken en vervangen. Natuurlijk zou je liever willen voorkomen dan saneren, maar dat is moeilijk. De druk vanuit de business is vaak te hoog waardoor toch concessies worden gedaan aan kwaliteit en zonder architectuur wordt gewerkt. En zonder overkoepelend toezicht op en zonder overkoepelende besturing van – ofwel, zonder architectuur governance van – ICT-ontwikkelingen komen de haastig neergezette oplossingen meestal niet weer onder architectuur.

Dus als een ICT-landschap over de jaren door vele uitbouwprojecten is verworden tot een complex, instabiel, onvoorspelbaar, moeilijk beheerbaar en lastig uitbreidbaar geheel, waarvan niemand meer helemaal overziet en begrijpt hoe het werkt en waarom, dan wordt het tijd voor ontvlechting en sanering. Dit zijn doorgaans grote uitdagingen.

Ontvlechten is het proces van het in kaart brengen van de complexiteit en het weer terugwinnen van het overzicht en het inzicht. Door ontvlechting komen we weer “in control” van het beheer en de ontwikkeling, zodat met vertrouwen kan worden besloten tot het opruimen van overtollige constructies en het weer beter maken van ongezonde constructies: ofwel sanering .

En als ontvlechting echt een heilloze zaak is, dan rest eigenlijk nog maar één ding: volledige sanering. Dat houdt dus in dat je een compleet ICT-landschap vervangt. Wanneer is ontvlechting heilloos? Dat is niet eenvoudig te beantwoorden, maar levensvatbaarheid en toekomstvastheid zijn belangrijke factoren.

Uiteindelijk hoop je met ontvlechting en sanering te bereiken dat we weer “in control” geraken over het betroffen ICT-landschap, en dat we deze weer voldoende gevitaliseerd hebben zodat het weer een tijd mee kan. Ook doet uw organisatie er verstandig aan haar ICT-processen te ontvlechten en saneren en te zorgen dat aan- en verbouw in het ICT-landschap voortaan onder architectuur gebeurt.

Advertenties